Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Bidrag till arbetshjälpmedel

Fotograf: Emilia Jiménez-Bergmark

Den som har en sjukdom eller en funktionsnedsättning och behöver arbetshjälpmedel kan få bidrag från Försäkringskassan. Bidraget gäller för hjälpmedel som behövs i arbetet, till exempel hörseltekniska hjälpmedel som behövs för att komplettera en hörapparat eller syntekniska hjälpmedel som punktskriftsdisplay eller förstoringskamera.

Bidraget kan sökas av arbetsgivaren eller av personen själv.

Relaterade länkar