Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Övergång till arbetslöshetsersättning

En person som säger upp sig på grund av hälsoskäl kan ansöka om arbetslöshetsersättning med kort karenstid, 6 dagar. Men för att få ersättning måste personen vara medlem i en arbetslöshetskassa. Hen får inte heller ha förbrukat sina ersättningsdagar.