Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Rehabiliteringsersättning

Vid arbetslivsinriktad rehabilitering, såsom t ex arbetsträning, kan Försäkringskassan bevilja rehabiliteringsersättning. Rehabiliteringsersättning består av rehabiliteringspenning och särskilt bidrag.

För mer information i aktuellt ärende, gå in på Försäkringskassans hemsida.