Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Rehabiliteringsstöd från AFA Försäkring

Ett stöd till arbetsgivare för arbetslivsinriktad rehabilitering. Stödet kan användas för behandlingar, men inte för rent medicinsk rehabilitering, eventuella lönekostnader, tekniska hjälpmedel, arbetshjälpmedel, arbetsplatsanpassning eller utredningar.

Exempel på när rehabiliteringsstöd kan ges är när det finns behov av

  • beroendebehandling, behandlingssamtal med legitimerad psykolog eller psykoterapeut
  • kurser i stresshantering eller livsstilsförändring och omskolning
  • förebyggande insatser och andra rehabiliteringsåtgärder.

Rehabiliteringsstödet kan sökas av arbetsgivare

  • som har tecknat någon av avtalsgruppsjukförsäkringarna AGS (privat sektor) eller AGS-KR (kommun- och regionsektor) för arbetare. Stödet gäller alltså inte statligt anställda och tjänstemän i privat sektor
  • där arbetstagaren anses ha rimliga möjligheter att återfå eller behålla en arbetsförmåga och där rehabiliteringsbehovet ska vara bevisat och som har en plan för återgång i arbete.

Stödet kan ge ersättning upp till hälften av kostnaderna. Mer information på AFA Försäkrings sidor.