Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Sjuklön

Sjuklön är ersättningen som arbetsgivaren betalar till den anställda istället för lön vid frånvaro på grund av sjukdom, från och med dag 2 till och med dag 14. Den första sjukdagen medför generellt ett karensavdrag. Den som har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom, och inte kan arbeta helt eller delvis, har rätt till sjuklön.

Tänk på!

  • att den anställde har skyldighet att sjukanmäla sig till arbetsgivaren
  • att den anställde har skyldighet att lämna läkarintyg till arbetsgivare från dag 8
  • att arbetsgivare kan fatta beslut om förstadagsintyg som innebär att den anställde ska lämna läkarintyg dag 1 istället för dag 8
  • att den anställde inte kan ha fler än 10 karensavdrag under rullande 12 månader.

Det är arbetsgivaren som fattar beslut om sjuklön utifrån om sjukdomen påverkar personens arbetsförmåga och i så fall hur mycket. Om en arbetsgivare anser att en medarbetare inte har rätt till sjuklön och personen inte är nöjd med beslutet uppstår en arbetsrättslig tvist. Under tiden tvisten pågår kan den anställde ansöka om sjuklönegaranti hos Försäkringskassan, läs mer på forsakringskassan.se.

Om arbetsförmågan inte är nedsatt

på grund av medicinska orsaker har arbetsgivaren, enligt sjuklönelagen, ingen skyldighet att betala sjuklön.