Säkerhetsvisaren

Tyck om säkerhet

37
FRÅGOR
08
OMRÅDEN
10
MINUTER

Enkät om säkerhetskultur

Med Säkerhetsvisaren kan ni undersöka säkerhetskulturen på ert företag, det vill säga era gemensamma värderingar och attityder kring säkerheten på jobbet. Enkäten kan göras enskilt eller tillsammans.

Utifrån ert enkätresultat får ni konkreta tips och råd på hur ni kan skapa en bättre säkerhetskultur. Det viktiga är att ni gemensamt hittar ett sätt att förbättra säkerhetskulturen.