Om enkäten

Säkerhetsvisaren är ett enkätverktyg för att undersöka säkerhetskulturen på företaget, och är utvecklat av Prevent i samverkan med Svenskt Näringsliv, LO och PTK. I projektet har parterna representerats av företrädare för:

  • Sveriges Byggindustrier

  • Trä- och Möbelföretagen

  • Ledarna

  • Byggnads

  • GS-facket

Resultatredovisning

Svaren är anonyma, men för varje frågeområde (totalt 8 st) redovisas ett medelvärde i procent. En återkopplingstext samt tips och råd presenteras för varje område, baserat på en indelning av resultaten i 3 nivåer:

0 - 33%: Mycket lågt resultat

34 - 66%: Lågt/halvbra resultat

67 - 100%: Bra/mycket bra resultat