Gå tillbaka

Starta företagsenkät

Här kan du enkelt skapa en enkät om säkerhetskulturen som ditt företag eller din avdelning sedan besvarar. Vill du testa enkäten själv innan du skickar ut den kan du använda funktionen Testa enkäten. Det är en funktion som också passar bra om ni är en mindre grupp (färre än tio personer) eftersom ni då bör göra enkäten gemensamt och diskutera er fram till svaren.

Testa enkäten eller gör den i grupp

Om du är nyfiken på enkätens innehåll eller om du som chef vill veta vilka frågor dina anställda kommer att ta ställning till, klicka på Testa enkäten. Det är en funktion som också passar för företag eller avdelningar med färre än tio anställda, eftersom det är svårt att bevara anonymiteten i en så liten grupp. Då är det bättre att ni går igenom enkäten tillsammans och diskuterar er fram till svaren på frågorna. Baserat på svaren får ni ett svarsresultat med återkoppling på hur god säkerhetskultur ni har och tips på hur ni kan stärka den.

Starta en företagsenkät

Vill du undersöka säkerhetskulturen i ett företag eller en grupp med fler än tio anställda kan du som chef skapa en företagsenkät. Du får då en länk till enkäten som du e-postar till de anställda. Gör så här: fyll i uppgifterna och klicka på Skicka instruktioner. Då får du ett mejl med två länkar, en som du kan skicka till de anställda och en där du själv kan se resultatet som ett medelvärde av vad de anställa har svarat. Medelvärdet räknas fram förutsatt att minst tio personer har bevarat enkäten.

Om det är flera avdelningar som deltar, och du vill kunna särskilja resultaten, finns det möjlighet att ändra länknamnet. Baserat på de anställdas svar får du ett svarsresultat med återkoppling på hur god säkerhetskultur ni har och tips på hur ni kan stärka den.

Tips: för bästa svarsfrekvens, ange ett sista datum för att besvara enkäten, max två veckor från ditt utskick. Vid behov, gå ut med en påminnelse 3-5 dagar före sista datum.

Se resultatet

Svaren är anonyma, men en sammanställning av resultatet för företaget eller avdelningen kan du som chef se genom att följa den länk du fick i när företagsenkäten skapades.

Tips: bestäm dig innan du går ut med enkäten för hur och när du ska gå igenom resultatet tillsammans med dina anställda. Om man som anställd besvarar en enkät förväntar man sig återkoppling. Chefer och ledare sätter nivån för säkerhetskulturen, men det är ni tillsammans som bygger upp den.

Gör enkäten på egen hand

Testa enkäten

Starta företagsenkätLäs vår policy kring personuppgifter
Samtliga uppgifter är obligatoriska och måste fyllas i innan du kan gå vidare.
Skicka instruktioner