Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

 

    

  

  

Alla arbetsgivare har en skyldighet att förebygga och förhindra sexuella trakasserier på jobbet. Här finns en checklista och en enkät för dig som chef och skyddsombud. Checklistan hjälper er att se till att rutiner och riktlinjer är på plats. Med enkäten undersöker ni de anställdas upplevelser. 

De kan användas var och en för sig eller gemensamt, och ger en bra grund för arbetet med att minska risken för sexuella trakasserier. Vi rekommenderar att ni börjar med checklistan.