Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Enkät om sexuella trakasserier

Här kan du undersöka hur de anställda upplever verksamheten när det gäller sexuella trakasserier. Resultatet ger ett bra underlag för att diskutera igenom och tillsammans arbeta fram åtgärder för hur ni går vidare. 

Enkäten kan användas på två sätt:

  • Gör enkäten tillsammans på ett möte (om ni är färre än sex personer)
  • Skicka ut enkäten till arbetsgruppen (om ni är sex personer eller fler)

Läs Så använder du enkäten innan du påbörjar din enkätundersökning.

Gör enkäten tillsammans på ett möte

Om ni är färre än sex personer på avdelningen kan ni göra enkäten tillsammans på ett möte. Här kan du också testa enkäten för se hur den ser ut. 

Skicka ut enkäten till arbetsgruppen

Om ni är sex personer eller fler kan ni skicka ut enkäten och få ett gemensamt resultat. 

Fyll i avdelningens namn och din e-post. När du klickat på "Skicka instruktioner" får du ett mejl med en länk till enkäten som du ska skicka ut till arbetsgruppen. Du får också en länk till enkätresultat. När sex personer svarat kan du se ett resultat. OBS! Spara mejlet för att kunna se resultat.